صفحه اصلی / سلب مسئولیت

سلب مسئولیت

ما در حالی که تلاش می‌کنیم «اطلاعات دقیق»، صحیح و کاربردی را ارائه کنیم، نمی‌توانیم مناسب بودین این «اطلاعات» را برای نیازهای اختصاصی شما تضمین‌کنیم و با توجه به عدم اطلاع از این نیازها، «فلزات‌پلاس» هیچ مسئولیتی در قبال نتایج استفاده از «محصولات و خدمات» خود نمی‌پذیرد و مسئولیت عواقب ناشی از هر فعل یا هر ترک فعلی و هر تصمیمی که اتخاذ شده یا اتخاذ نشده و مربوط به استفاده از «محصولات و خدمات» یا خروجی‌های آن است را از خود سلب می کند.

این اطلاعات شامل توصیه‌ای در رابطه با خرید و فروش کالا و یا هر گونه اوراق بهادار، سهام یا سایر سرمایه‌گذاری‌های مالی از هر نوع نیست و نباید آن را به عنوان توصیه‌های سرمایه‌گذاری در نظر گرفت. اگر علی‌رغم موارد فوق، اقدام یا تصمیمی برای خرید و فروش کالا یا هر گونه اوراق بهادار و سهام بگیرید یا سرمایه‌گذاری‌های مالی انجام دهید، این کار را کاملاً با مسئولیت خود انجام می‌دهید و «فلزات‌پلاس» هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال هرگونه ضرر و خسارت شما و هر گونه هزینه‌ای که در نتیجه آن متحمل شده‌اید را نمی‌پذیرد؛ این «اطلاعات» نباید به منزله مشاوره‌ از سوی «فلزات‌پلاس» به شما به منظور اتخاذ یا خودداری از اتخاذ تصمیم سرمایه‌گذاری و یا هر گونه تصمیم دیگری، در نظر گرفته شود. شما باید از متناسب بودن این اطلاعات برای نیاز خود اطمینان پیدا کنید و به طور مستقل متناسب بودن چنین اطلاعاتی را قبل از تکیه بر آن، تأیید کنید.