صفحه اصلی / آرشیو‌ها

موضوعی (بازار): محرک‌های بازار محصولات تخت فولادی

FP - China - Image
محصولات تخت فولادی

۱۷ فروردین ۱۴۰۳

انتظار می‌رود شرایط بد بازار ساخت‌وساز در چین بیشترین تاثیر را بر قیمت ورق گرم در کوتاه‌مدت و سیاست‌ پولی اقتصادهای بزرگ بیشترین تاثیر را بر قیمت این محصول در بلندمدت داشته باشد
محصولات تخت فولادی محرک‌های بازار محصولات تخت فولادی
افق بازار
Market Online - Intl News - Chinas Economy - Image
محصولات تخت فولادی

۱۰ فروردین ۱۴۰۳

انتظار می‌رود شرایط بد بازار ساخت‌وساز در چین بیشترین تاثیر را بر قیمت ورق گرم در کوتاه‌مدت و سیاست‌ پولی اقتصادهای بزرگ بیشترین تاثیر را بر قیمت این محصول در بلندمدت داشته باشد..
محصولات تخت فولادی محرک‌های بازار محصولات تخت فولادی
افق بازار
FSP - Hot Rolled Coil - Image01
محصولات تخت فولادی

۱۸ اسفند ۱۴۰۲

انتظار می‌رود سطح بالای موجودی انبار محصولات فولادی در چین تاثیرگذارترین محرک بازار در آینده کوتاه‌مدت و سیاست‌ پولی اقتصادهای بزرگ جهان مهم‌ترین محرک آینده بلندمدت باشد.
محصولات تخت فولادی محرک‌های بازار محصولات تخت فولادی
افق بازار
FP - Hot Rolled Coil - Image05
محصولات تخت فولادی

۱۱ اسفند ۱۴۰۲

انتظار می‌رود سطح بالای موجودی انبار محصولات فولادی در چین تاثیرگذارترین محرک بازار در آینده کوتاه‌مدت و سیاست‌ پولی اقتصادهای بزرگ جهان مهم‌ترین محرک آینده بلندمدت باشد.
محصولات تخت فولادی محرک‌های بازار محصولات تخت فولادی
افق بازار
FP - House - Image
محصولات تخت فولادی

۴ اسفند ۱۴۰۲

سیاست‌ پولی اقتصادهای بزرگ بیشترین تاثیر را بر قیمت محصولات تخت فولادی در بازه کوتاه‌مدت و بلندمدت خواهد داشت.
محصولات تخت فولادی محرک‌های بازار محصولات تخت فولادی
افق بازار
FSP - Market Dynamics - Imaget01
محصولات تخت فولادی

۲۷ بهمن ۱۴۰۲

سیاست‌ پولی اقتصادهای بزرگ بیشترین تاثیر را بر قیمت محصولات تخت فولادی در بازه کوتاه‌مدت و بلندمدت خواهد داشت.
محصولات تخت فولادی محرک‌های بازار محصولات تخت فولادی
افق بازار
FP - Dolar -Image
محصولات تخت فولادی

۲۰ بهمن ۱۴۰۲

سیاست‌ پولی اقتصادهای بزرگ بیشترین تاثیر را بر قیمت محصولات تخت فولادی در بازه کوتاه‌مدت و بلندمدت خواهد داشت.
محصولات تخت فولادی محرک‌های بازار محصولات تخت فولادی
افق بازار
FP - Folad - Image
محصولات تخت فولادی

۱۳ بهمن ۱۴۰۲

در شرایط فعلی اخبار منفی درخصوص بازار ساختمان‌سازی در چین بیشترین تاثیر را بر قیمت ورق گرم در آینده کوتاه‌مدت و سیاست ‌پولی اقتصادهای بزرگ بیشترین تاثیر را در آینده بلندمدت خواهد داشت.
محصولات تخت فولادی محرک‌های بازار محصولات تخت فولادی
افق بازار
FP -Hot Rolled Coil - Image01
محصولات تخت فولادی

۶ بهمن ۱۴۰۲

در شرایط فعلی سیاست‌های حمایتی دولت چین بیشترین تاثیر را بر قیمت ورق گرم در بازه کوتاه‌مدت و بهبود شرایط اقتصاد جهانی بیشترین تاثیر را در بلندمدت خواهد داشت.
محصولات تخت فولادی محرک‌های بازار محصولات تخت فولادی
افق بازار
FSP -Car Market -Image01
محصولات تخت فولادی

۲۹ دی ۱۴۰۲

در شرایط فعلی سیاست‌های حمایتی دولت چین بیشترین تاثیر را بر قیمت ورق گرم در بازه کوتاه‌مدت و بهبود شرایط اقتصاد جهانی بیشترین تاثیر را در بلندمدت خواهد داشت.
محصولات تخت فولادی محرک‌های بازار محصولات تخت فولادی
افق بازار
FSP - China - Image
محصولات تخت فولادی

۲۲ دی ۱۴۰۲

در شرایط فعلی سیاست‌های حمایتی دولت چین بیشترین تاثیر را بر قیمت ورق گرم در بازه کوتاه‌مدت و بهبود شرایط اقتصاد جهانی بیشترین تاثیر را در بلندمدت خواهد داشت.
محصولات تخت فولادی محرک‌های بازار محصولات تخت فولادی
افق بازار
FP - China -Image
محصولات تخت فولادی

۱۵ دی ۱۴۰۲

در شرایط فعلی سیاست‌های حمایتی دولت چین بیشترین تاثیر را بر قیمت ورق گرم در بازاه کوتاه‌مدت و بهبود اقتصاد جهانی بیشترین تاثیر را در بلندمدت بر قیمت ورق گرم فولادی خواهد داشت.
محصولات تخت فولادی محرک‌های بازار محصولات تخت فولادی
افق بازار