صفحه اصلی / آرشیو‌ها

موضوعی (بازار): تحلیل تجارت بازار محصولات تخت فولادی

FSP - Hot Rolled Coil - Image01
محصولات تخت فولادی

۲۴ فروردین ۱۴۰۳

واردات جهانی ورق سرد زنگ‌نزن در دسامبر سال 2023 بالغ بر 495 هزار تن بود که نسبت به سال 2022 با افت 26 درصدی همراه بود. واردات ورق سرد زنگ‌نزن کشور در 12 ماهه سال 1402 برابر با 98،710 تن گزارش شد که نسبت به سال 1401 با رشد 1.2 درصدی همراه بود.
برای مشاهده این مطلب باید اشتراک فعال داشته باشید. اگر مشترک فلزات پلاس هستید، لطفا وارد شوید؛ اگر اشتراک فعال ندارید، از لینک زیر می‌توانید اشتراک فلزات پلاس را خریداری نمایید. فهرست اشتراک‌هایی که به شما دسترسی به این مطلب را فراهم می‌کنند در ادامه ارائه شده است: اشتراک 12 ماهه گزارش‌های هفتگی کامل بازار کالا و ارز or اشتراک 12 ماهه گزارش‌های هفتگی کامل بازار محصولات تخت فولادی
محصولات تخت فولادی تحلیل تجارت بازار محصولات تخت فولادی
ذره‌بین بازار
FP -Hot Rolled Coil - Image
محصولات تخت فولادی

۱۷ فروردین ۱۴۰۳

واردات ورق سرد کشور در 11 ماهه نخست سال 1402 برابر با 1،234 تن گزارش شد که نسبت به بازه مشابه سال 1401 با افت 64 درصدی همراه بود.
برای مشاهده این مطلب باید اشتراک فعال داشته باشید. اگر مشترک فلزات پلاس هستید، لطفا وارد شوید؛ اگر اشتراک فعال ندارید، از لینک زیر می‌توانید اشتراک فلزات پلاس را خریداری نمایید. فهرست اشتراک‌هایی که به شما دسترسی به این مطلب را فراهم می‌کنند در ادامه ارائه شده است: اشتراک 12 ماهه گزارش‌های هفتگی کامل بازار کالا و ارز or اشتراک 12 ماهه گزارش‌های هفتگی کامل بازار محصولات تخت فولادی
محصولات تخت فولادی تحلیل تجارت بازار محصولات تخت فولادی
ذره‌بین بازار
FSP - Galvanized Sheet - Image02
محصولات تخت فولادی

۱۰ فروردین ۱۴۰۳

واردات ورق سرد کشور در 11 ماهه نخست سال 1402 برابر با 432 هزار تن گزارش شد که نسبت به بازه مشابه سال 1401 با رشد بیش از 3 برابری همراه بود.
برای مشاهده این مطلب باید اشتراک فعال داشته باشید. اگر مشترک فلزات پلاس هستید، لطفا وارد شوید؛ اگر اشتراک فعال ندارید، از لینک زیر می‌توانید اشتراک فلزات پلاس را خریداری نمایید. فهرست اشتراک‌هایی که به شما دسترسی به این مطلب را فراهم می‌کنند در ادامه ارائه شده است: اشتراک 12 ماهه گزارش‌های هفتگی کامل بازار کالا و ارز or اشتراک 12 ماهه گزارش‌های هفتگی کامل بازار محصولات تخت فولادی
محصولات تخت فولادی تحلیل تجارت بازار محصولات تخت فولادی
ذره‌بین بازار
FP - Stainless Steel - Image
محصولات تخت فولادی

۱۸ اسفند ۱۴۰۲

واردات ورق گرم زنگ‌نزن کشور در 11 ماهه نخست سال 1402 برابر با 16،773 هزار تن گزارش شد که نسبت به بازه مشابه سال 1401 با رشد 48.6 درصدی همراه بود.
برای مشاهده این مطلب باید اشتراک فعال داشته باشید. اگر مشترک فلزات پلاس هستید، لطفا وارد شوید؛ اگر اشتراک فعال ندارید، از لینک زیر می‌توانید اشتراک فلزات پلاس را خریداری نمایید. فهرست اشتراک‌هایی که به شما دسترسی به این مطلب را فراهم می‌کنند در ادامه ارائه شده است: اشتراک 12 ماهه گزارش‌های هفتگی کامل بازار کالا و ارز or اشتراک 12 ماهه گزارش‌های هفتگی کامل بازار محصولات تخت فولادی
محصولات تخت فولادی تحلیل تجارت بازار محصولات تخت فولادی
ذره‌بین بازار
FP - Hot Rolled Coil - Image
محصولات تخت فولادی

۱۱ اسفند ۱۴۰۲

واردات ورق گرم آلیاژی کشور در 10 ماهه نخست سال 1402 برابر با 3،300 تن گزارش شد که نسبت به بازه مشابه سال 1401 با افت 36 درصدی همراه بود.
برای مشاهده این مطلب باید اشتراک فعال داشته باشید. اگر مشترک فلزات پلاس هستید، لطفا وارد شوید؛ اگر اشتراک فعال ندارید، از لینک زیر می‌توانید اشتراک فلزات پلاس را خریداری نمایید. فهرست اشتراک‌هایی که به شما دسترسی به این مطلب را فراهم می‌کنند در ادامه ارائه شده است: اشتراک 12 ماهه گزارش‌های هفتگی کامل بازار کالا و ارز or اشتراک 12 ماهه گزارش‌های هفتگی کامل بازار محصولات تخت فولادی
محصولات تخت فولادی تحلیل تجارت بازار محصولات تخت فولادی
ذره‌بین بازار
FSP - Hot Rolled Coil - Image01
محصولات تخت فولادی

۴ اسفند ۱۴۰۲

واردات ورق گرم کشور در 10 ماهه نخست سال 1402 برابر با 314 هزار تن گزارش شد که نسبت به بازه مشابه سال 1401 با رشد 46 درصدی همراه بود.
برای مشاهده این مطلب باید اشتراک فعال داشته باشید. اگر مشترک فلزات پلاس هستید، لطفا وارد شوید؛ اگر اشتراک فعال ندارید، از لینک زیر می‌توانید اشتراک فلزات پلاس را خریداری نمایید. فهرست اشتراک‌هایی که به شما دسترسی به این مطلب را فراهم می‌کنند در ادامه ارائه شده است: اشتراک 12 ماهه گزارش‌های هفتگی کامل بازار کالا و ارز or اشتراک 12 ماهه گزارش‌های هفتگی کامل بازار محصولات تخت فولادی
محصولات تخت فولادی تحلیل تجارت بازار محصولات تخت فولادی
ذره‌بین بازار
FP - Electric sheet -Image
محصولات تخت فولادی

۲۰ بهمن ۱۴۰۲

واردات ورق الکتریکی کشور در 10 ماهه نخست سال 1402 برابر با 37 هزار تن گزارش شد که نسبت به بازه مشابه سال 1401 با رشد 6 درصدی همراه بود.
برای مشاهده این مطلب باید اشتراک فعال داشته باشید. اگر مشترک فلزات پلاس هستید، لطفا وارد شوید؛ اگر اشتراک فعال ندارید، از لینک زیر می‌توانید اشتراک فلزات پلاس را خریداری نمایید. فهرست اشتراک‌هایی که به شما دسترسی به این مطلب را فراهم می‌کنند در ادامه ارائه شده است: اشتراک 12 ماهه گزارش‌های هفتگی کامل بازار کالا و ارز or اشتراک 12 ماهه گزارش‌های هفتگی کامل بازار محصولات تخت فولادی
محصولات تخت فولادی تحلیل تجارت بازار محصولات تخت فولادی
ذره‌بین بازار
FP - Coil - Image01
محصولات تخت فولادی

۱۳ بهمن ۱۴۰۲

واردات ورق قلع‌اندود کشور در 9 ماهه نخست سال 1402 برابر با 30 میلیون تن گزارش شد که نسبت به بازه مشابه سال 1401 با رشد 61 درصدی همراه بود.
برای مشاهده این مطلب باید اشتراک فعال داشته باشید. اگر مشترک فلزات پلاس هستید، لطفا وارد شوید؛ اگر اشتراک فعال ندارید، از لینک زیر می‌توانید اشتراک فلزات پلاس را خریداری نمایید. فهرست اشتراک‌هایی که به شما دسترسی به این مطلب را فراهم می‌کنند در ادامه ارائه شده است: اشتراک 12 ماهه گزارش‌های هفتگی کامل بازار کالا و ارز or اشتراک 12 ماهه گزارش‌های هفتگی کامل بازار محصولات تخت فولادی
محصولات تخت فولادی تحلیل تجارت بازار محصولات تخت فولادی
ذره‌بین بازار
FSP - Hot Rolled Coil - Image01
محصولات تخت فولادی

۶ بهمن ۱۴۰۲

واردات جهانی ورق گالوانیزه در سال 2022 برابر با 5.4 میلیون تن بود که نسبت به سال 2021 با افت 5 درصدی همراه بود. واردات ورق گالوانیزه آلیاژی کشور در سال 1401 برابر با 1،474 تن بود که ارزش آن برابر با 3 میلیون دلار برآورد شد.
برای مشاهده این مطلب باید اشتراک فعال داشته باشید. اگر مشترک فلزات پلاس هستید، لطفا وارد شوید؛ اگر اشتراک فعال ندارید، از لینک زیر می‌توانید اشتراک فلزات پلاس را خریداری نمایید. فهرست اشتراک‌هایی که به شما دسترسی به این مطلب را فراهم می‌کنند در ادامه ارائه شده است: اشتراک 12 ماهه گزارش‌های هفتگی کامل بازار کالا و ارز or اشتراک 12 ماهه گزارش‌های هفتگی کامل بازار محصولات تخت فولادی
محصولات تخت فولادی تحلیل تجارت بازار محصولات تخت فولادی
ذره‌بین بازار
FP - Hot Rolled Coil (HRC) - Image
محصولات تخت فولادی

۲۹ دی ۱۴۰۲

واردات جهانی ورق گالوانیزه در سال 2022 برابر با 32 میلیون تن بود که نسبت به سال 2021 با افت 13 درصدی همراه بود. واردات ورق گالوانیزه کشور در سال 1401 برابر با 59 هزار تن بود که ارزش آن برابر با 69 میلیون دلار برآورد شد.
برای مشاهده این مطلب باید اشتراک فعال داشته باشید. اگر مشترک فلزات پلاس هستید، لطفا وارد شوید؛ اگر اشتراک فعال ندارید، از لینک زیر می‌توانید اشتراک فلزات پلاس را خریداری نمایید. فهرست اشتراک‌هایی که به شما دسترسی به این مطلب را فراهم می‌کنند در ادامه ارائه شده است: اشتراک 12 ماهه گزارش‌های هفتگی کامل بازار کالا و ارز or اشتراک 12 ماهه گزارش‌های هفتگی کامل بازار محصولات تخت فولادی
محصولات تخت فولادی تحلیل تجارت بازار محصولات تخت فولادی
ذره‌بین بازار
FP - Hot Rolled Coil -Image
محصولات تخت فولادی

۲۲ دی ۱۴۰۲

واردات جهانی ورق سرد زنگ‌نزن در سال 2022 برابر با 10.3 میلیون تن بود که نسبت به سال 2021 با رشد 12.6 درصدی همراه بود. واردات ورق سرد زنگ‌نزن کشور در سال 1401 برابر با 98 هزار تن بود که ارزش آن برابر با 267 میلیون دلار برآورد شد.
برای مشاهده این مطلب باید اشتراک فعال داشته باشید. اگر مشترک فلزات پلاس هستید، لطفا وارد شوید؛ اگر اشتراک فعال ندارید، از لینک زیر می‌توانید اشتراک فلزات پلاس را خریداری نمایید. فهرست اشتراک‌هایی که به شما دسترسی به این مطلب را فراهم می‌کنند در ادامه ارائه شده است: اشتراک 12 ماهه گزارش‌های هفتگی کامل بازار کالا و ارز or اشتراک 12 ماهه گزارش‌های هفتگی کامل بازار محصولات تخت فولادی
محصولات تخت فولادی تحلیل تجارت بازار محصولات تخت فولادی
ذره‌بین بازار
FSP - Trade Of Hot Rolled Coil - Image03
محصولات تخت فولادی

۱۵ دی ۱۴۰۲

واردات جهانی ورق سرد آلیاژی در سال 2022 برابر با 3.6 میلیون تن بود که نسبت به سال 2021 با افت 3 درصدی همراه بود. واردات ورق آلیاژی کشور در سال 1401 برابر با 1،944 تن بود که ارزش آن برابر با 4.9 میلیون دلار برآورد شد.
برای مشاهده این مطلب باید اشتراک فعال داشته باشید. اگر مشترک فلزات پلاس هستید، لطفا وارد شوید؛ اگر اشتراک فعال ندارید، از لینک زیر می‌توانید اشتراک فلزات پلاس را خریداری نمایید. فهرست اشتراک‌هایی که به شما دسترسی به این مطلب را فراهم می‌کنند در ادامه ارائه شده است: اشتراک 12 ماهه گزارش‌های هفتگی کامل بازار کالا و ارز or اشتراک 12 ماهه گزارش‌های هفتگی کامل بازار محصولات تخت فولادی
محصولات تخت فولادی تحلیل تجارت بازار محصولات تخت فولادی
ذره‌بین بازار