صفحه اصلی / آرشیو‌ها

موضوعی (بازار): تحلیل تجارت بازار مواد اولیه و فولاد خام

FP - Bilet - Image02
مواد اولیه و فولاد خام

۲۴ فروردین ۱۴۰۳

واردات جهانی فولاد خام در دسامبر 2023، بالغ بر 3.5 میلیون تن بود. شایان ذکر است که طی دسامبر 2023، بزرگ‌ترین واردکننده فولاد خام، چین با وارداتی بالغ بر 171 هزار و 940 تن ثبت شد.
برای مشاهده این مطلب باید اشتراک فعال داشته باشید. اگر مشترک فلزات پلاس هستید، لطفا وارد شوید؛ اگر اشتراک فعال ندارید، از لینک زیر می‌توانید اشتراک فلزات پلاس را خریداری نمایید. فهرست اشتراک‌هایی که به شما دسترسی به این مطلب را فراهم می‌کنند در ادامه ارائه شده است: اشتراک 12 ماهه گزارش‌های هفتگی کامل بازار کالا و ارز or اشتراک 12 ماهه گزارش‌های هفتگی کامل بازار مواد اولیه و فولاد خام
مواد اولیه و فولاد خام تحلیل تجارت بازار مواد اولیه و فولاد خام
ذره‌بین بازار
FP - SRM - Pig Iron -Image01
مواد اولیه و فولاد خام

۱۷ فروردین ۱۴۰۳

واردات جهانی چدن خام در دسامبر 2023، بالغ بر 793 هزار و 931 تن بود. شایان ذکر است که طی دسامبر 2023، بزرگ‌ترین واردکننده چدن خام، ایالات متحده با وارداتی بالغ بر 403 هزار و 840 تن ثبت شد.
برای مشاهده این مطلب باید اشتراک فعال داشته باشید. اگر مشترک فلزات پلاس هستید، لطفا وارد شوید؛ اگر اشتراک فعال ندارید، از لینک زیر می‌توانید اشتراک فلزات پلاس را خریداری نمایید. فهرست اشتراک‌هایی که به شما دسترسی به این مطلب را فراهم می‌کنند در ادامه ارائه شده است: اشتراک 12 ماهه گزارش‌های هفتگی کامل بازار کالا و ارز or اشتراک 12 ماهه گزارش‌های هفتگی کامل بازار مواد اولیه و فولاد خام
مواد اولیه و فولاد خام تحلیل تجارت بازار مواد اولیه و فولاد خام
ذره‌بین بازار
FP - SRM -DRI -Image01
مواد اولیه و فولاد خام

۱۰ فروردین ۱۴۰۳

واردات جهانی آهن اسفنجی در دسامبر 2023، بالغ بر 263 هزار تن بود. گفتنی است که طی دسامبر 2023، بزرگ‌ترین واردکننده آهن اسفنجی، فرانسه با واردات حدود 42 هزار تن بود
برای مشاهده این مطلب باید اشتراک فعال داشته باشید. اگر مشترک فلزات پلاس هستید، لطفا وارد شوید؛ اگر اشتراک فعال ندارید، از لینک زیر می‌توانید اشتراک فلزات پلاس را خریداری نمایید. فهرست اشتراک‌هایی که به شما دسترسی به این مطلب را فراهم می‌کنند در ادامه ارائه شده است: اشتراک 12 ماهه گزارش‌های هفتگی کامل بازار کالا و ارز or اشتراک 12 ماهه گزارش‌های هفتگی کامل بازار مواد اولیه و فولاد خام
مواد اولیه و فولاد خام تحلیل تجارت بازار مواد اولیه و فولاد خام
ذره‌بین بازار
FP - Pellet - Image01
مواد اولیه و فولاد خام

۱۸ اسفند ۱۴۰۲

واردات جهانی گندله سنگ آهن در سپتامبر 2023، بالغ بر 6 میلیون و 773 هزار تن بود که طی دسامبر 2023، بزرگ‌ترین واردکننده گندله سنگ آهن، چین با واردات بیش از 2.3 میلیون تن بود.
برای مشاهده این مطلب باید اشتراک فعال داشته باشید. اگر مشترک فلزات پلاس هستید، لطفا وارد شوید؛ اگر اشتراک فعال ندارید، از لینک زیر می‌توانید اشتراک فلزات پلاس را خریداری نمایید. فهرست اشتراک‌هایی که به شما دسترسی به این مطلب را فراهم می‌کنند در ادامه ارائه شده است: اشتراک 12 ماهه گزارش‌های هفتگی کامل بازار کالا و ارز or اشتراک 12 ماهه گزارش‌های هفتگی کامل بازار مواد اولیه و فولاد خام
مواد اولیه و فولاد خام تحلیل تجارت بازار مواد اولیه و فولاد خام
ذره‌بین بازار
FP - Iron ore concentrate - Image
مواد اولیه و فولاد خام

۱۱ اسفند ۱۴۰۲

واردات جهانی سنگ و کنسانتره آهن در سپتامبر 2023، بالغ بر 127 میلیون و 355 هزار تن بود که بزرگ‌ترین واردکننده سنگ و کنسانتره آهن، چین با واردات بیش از 99 میلیون و 794 هزار تن گزارش شد.
برای مشاهده این مطلب باید اشتراک فعال داشته باشید. اگر مشترک فلزات پلاس هستید، لطفا وارد شوید؛ اگر اشتراک فعال ندارید، از لینک زیر می‌توانید اشتراک فلزات پلاس را خریداری نمایید. فهرست اشتراک‌هایی که به شما دسترسی به این مطلب را فراهم می‌کنند در ادامه ارائه شده است: اشتراک 12 ماهه گزارش‌های هفتگی کامل بازار کالا و ارز or اشتراک 12 ماهه گزارش‌های هفتگی کامل بازار مواد اولیه و فولاد خام
مواد اولیه و فولاد خام تحلیل تجارت بازار مواد اولیه و فولاد خام
ذره‌بین بازار
FP - Coall and Coke - Image01
مواد اولیه و فولاد خام

۴ اسفند ۱۴۰۲

واردات جهانی کک در آگوست 2023، بالغ بر 2 میلیون تن بود که بزرگ‌ترین واردکننده کک در جهان، هند با واردات بیش از 249.5 هزار تن گزارش شد.
برای مشاهده این مطلب باید اشتراک فعال داشته باشید. اگر مشترک فلزات پلاس هستید، لطفا وارد شوید؛ اگر اشتراک فعال ندارید، از لینک زیر می‌توانید اشتراک فلزات پلاس را خریداری نمایید. فهرست اشتراک‌هایی که به شما دسترسی به این مطلب را فراهم می‌کنند در ادامه ارائه شده است: اشتراک 12 ماهه گزارش‌های هفتگی کامل بازار کالا و ارز or اشتراک 12 ماهه گزارش‌های هفتگی کامل بازار مواد اولیه و فولاد خام
مواد اولیه و فولاد خام تحلیل تجارت بازار مواد اولیه و فولاد خام
ذره‌بین بازار
FP - SRM - Market Monitor - Iran Ferroalloys - Image02
مواد اولیه و فولاد خام

۲۷ بهمن ۱۴۰۲

واردات جهانی فروآلیاژ در آگوست 2023، بیش از 2 میلیون تن بود و بزرگ‌ترین واردکننده فروآلیاژ، چین با واردات بیش از 1.2 میلیون تن بود.
برای مشاهده این مطلب باید اشتراک فعال داشته باشید. اگر مشترک فلزات پلاس هستید، لطفا وارد شوید؛ اگر اشتراک فعال ندارید، از لینک زیر می‌توانید اشتراک فلزات پلاس را خریداری نمایید. فهرست اشتراک‌هایی که به شما دسترسی به این مطلب را فراهم می‌کنند در ادامه ارائه شده است: اشتراک 12 ماهه گزارش‌های هفتگی کامل بازار کالا و ارز or اشتراک 12 ماهه گزارش‌های هفتگی کامل بازار مواد اولیه و فولاد خام
مواد اولیه و فولاد خام تحلیل تجارت بازار مواد اولیه و فولاد خام
ذره‌بین بازار
FP - SRM - Market Monitor - Global Steel Scrap - Image01
مواد اولیه و فولاد خام

۲۰ بهمن ۱۴۰۲

واردات جهانی ضایعات آهن و فولاد در آگوست 2023، حدودا 6 میلیون و 162 هزار تن بود. گفتنی است که ترکیه با واردات بیش از یک میلیون تن ضایعات، بزرگترین واردکننده ضایعات جهان در آگوست 2023 بود.
برای مشاهده این مطلب باید اشتراک فعال داشته باشید. اگر مشترک فلزات پلاس هستید، لطفا وارد شوید؛ اگر اشتراک فعال ندارید، از لینک زیر می‌توانید اشتراک فلزات پلاس را خریداری نمایید. فهرست اشتراک‌هایی که به شما دسترسی به این مطلب را فراهم می‌کنند در ادامه ارائه شده است: اشتراک 12 ماهه گزارش‌های هفتگی کامل بازار کالا و ارز or اشتراک 12 ماهه گزارش‌های هفتگی کامل بازار مواد اولیه و فولاد خام
مواد اولیه و فولاد خام تحلیل تجارت بازار مواد اولیه و فولاد خام
روی خط بازار
FP-SRM-Market Outlook-Fundamental-Image01
مواد اولیه و فولاد خام

۱۳ بهمن ۱۴۰۲

واردات جهانی فولاد خام در آگوست 2023، حدودا 4 میلیون تن بود که افزایشی معادل 778 هزار تنی را نسبت به جولای 2023 و افزایش 976 هزار تنی را نسبت به آگوست 2022 نشان می‌دهد.
برای مشاهده این مطلب باید اشتراک فعال داشته باشید. اگر مشترک فلزات پلاس هستید، لطفا وارد شوید؛ اگر اشتراک فعال ندارید، از لینک زیر می‌توانید اشتراک فلزات پلاس را خریداری نمایید. فهرست اشتراک‌هایی که به شما دسترسی به این مطلب را فراهم می‌کنند در ادامه ارائه شده است: اشتراک 12 ماهه گزارش‌های هفتگی کامل بازار کالا و ارز or اشتراک 12 ماهه گزارش‌های هفتگی کامل بازار مواد اولیه و فولاد خام
مواد اولیه و فولاد خام تحلیل تجارت بازار مواد اولیه و فولاد خام
ذره‌بین بازار
FP - SRM - Pig Iron -Image01
مواد اولیه و فولاد خام

۶ بهمن ۱۴۰۲

واردات جهانی چدن خام در آگوست 2023، حدودا 796 هزار تن بود که حدودا افتی معادل 267 هزار تنی را نسبت به جولای 2023 و افت 86 هزار تنی را نسبت به آگوست 2022 نشان می‌دهد.
برای مشاهده این مطلب باید اشتراک فعال داشته باشید. اگر مشترک فلزات پلاس هستید، لطفا وارد شوید؛ اگر اشتراک فعال ندارید، از لینک زیر می‌توانید اشتراک فلزات پلاس را خریداری نمایید. فهرست اشتراک‌هایی که به شما دسترسی به این مطلب را فراهم می‌کنند در ادامه ارائه شده است: اشتراک 12 ماهه گزارش‌های هفتگی کامل بازار کالا و ارز or اشتراک 12 ماهه گزارش‌های هفتگی کامل بازار مواد اولیه و فولاد خام
مواد اولیه و فولاد خام تحلیل تجارت بازار مواد اولیه و فولاد خام
ذره‌بین بازار
FP - DRI - Image
مواد اولیه و فولاد خام

۲۹ دی ۱۴۰۲

طی آذر سال 1402، حدودا 119 هزار تن آهن اسفنجی صادر شد که حدودا افزایش 30 هزار تنی را نسبت به آبان 1402 نشان می‌دهد. همچنین نسبت به آذر 1401 افزایش 32 هزار تنی را تجربه کرد.
برای مشاهده این مطلب باید اشتراک فعال داشته باشید. اگر مشترک فلزات پلاس هستید، لطفا وارد شوید؛ اگر اشتراک فعال ندارید، از لینک زیر می‌توانید اشتراک فلزات پلاس را خریداری نمایید. فهرست اشتراک‌هایی که به شما دسترسی به این مطلب را فراهم می‌کنند در ادامه ارائه شده است: اشتراک 12 ماهه گزارش‌های هفتگی کامل بازار کالا و ارز or اشتراک 12 ماهه گزارش‌های هفتگی کامل بازار مواد اولیه و فولاد خام
مواد اولیه و فولاد خام تحلیل تجارت بازار مواد اولیه و فولاد خام
ذره‌بین بازار
FP - Pellet - Image01
مواد اولیه و فولاد خام

۲۲ دی ۱۴۰۲

طی آذر سال 1402، حدودا 883.8 هزار تن گندله سنگ آهن صادر شد که رشد 80.2 هزار تنی نسبت به آبان 1402 و رشد 208.2 هزار تنی را نسبت به مهر 1401 نشان می‌دهد.
برای مشاهده این مطلب باید اشتراک فعال داشته باشید. اگر مشترک فلزات پلاس هستید، لطفا وارد شوید؛ اگر اشتراک فعال ندارید، از لینک زیر می‌توانید اشتراک فلزات پلاس را خریداری نمایید. فهرست اشتراک‌هایی که به شما دسترسی به این مطلب را فراهم می‌کنند در ادامه ارائه شده است: اشتراک 12 ماهه گزارش‌های هفتگی کامل بازار کالا و ارز, اشتراک 12 ماهه گزارش‌های هفتگی کامل بازار مواد اولیه و فولاد خام or اشتراک 12 ماهه گزارش‌های هفتگی کامل بازار میلگرد و مقاطع فولادی
مواد اولیه و فولاد خام تحلیل تجارت بازار مواد اولیه و فولاد خام
ذره‌بین بازار