صفحه اصلی / اشتراک ها / محصول: اشتراک ۳ ماهه گزارش‌های هفتگی پیش‌بینی بازار میلگرد و مقاطع فولادی

خرید اشتراک ۳ ماهه گزارش‌های هفتگی پیش‌بینی بازار میلگرد و مقاطع فولادی

اشتراک ۳ ماهه گزارش‌های هفتگی پیش‌بینی بازار میلگرد و مقاطع فولادی

دوره گزارش: هفتگی

نوع اشتراک: پیش‌بینی

مدت اشتراک: سه ماهه

قیمت:9,375,000 تومان