صفحه اصلی / اشتراک ها / محصول: اشتراک ۶ ماهه گزارش‌های هفتگی پیش‌بینی بازار مواد اولیه و فولاد خام

خرید اشتراک ۶ ماهه گزارش‌های هفتگی پیش‌بینی بازار مواد اولیه و فولاد خام

اشتراک ۶ ماهه گزارش‌های هفتگی پیش‌بینی بازار مواد اولیه و فولاد خام

دوره گزارش: هفتگی

نوع اشتراک: پیش‌بینی

مدت اشتراک: شش ماهه

قیمت:18,000,000 تومان