متوسط زمان مطالعه:

10 دقیقه

تعداد بازدید:

179 بازدید

صنعت نسوز نیز مانند سایر صنایع با چالش‌های بسیار همراه است. مدیر عامل یکی از شرکت‌های تولیدی نسوز که به گفته ایشان از منظر حجم تولید شرکت، مجموعه ایشان در رده متوسط قرار می‌گیرد از چالش تهیه ماده اولیه برای تولید سخن گفت. وی اظهار داشت که در حال حاضر مواد اولیه مورد نیاز برای تولید نسوز قیمت بالایی دارند و از طرفی بیشتر مجموعه‌ها با مشکل کمبود نقدینگی همراه هستند.

VIP

برای دسترسی به مطلب:

اگر اشتراک فعال دارید وارد شوید.

ارسال مجدد کد یکبار مصرف (00:60)

اگر اشتراک فعال ندارید، مشترک شوید.